Начало → Помощ → Настройки за 98


Първата и най-важна стъпка при конфигурирането на мрежата е да инсталирате коректно всички драйвери необходими за работата на вашата мрежова карта (препоръчваме ви да използвате мрежови карти 10/100Mbps с чипсет Realtek).


След това натиснете "Start" и от менюто изберете "Settings" - "Control Panel":


Windows 98 settings

Ще се отвори нов прозорец. Върху иконата "Network" Windows 98 settings натиснете с десния бутон на мишката и от появилото се меню изберете "Properties". Ще се отвори нов прозорец - "Network". От списъка изберете "TCP/IP" и натиснете бутона "Properties":


Windows 98 settings

Ще се отвори нов прозорец "TCP/IP Properties", от който първо изберете "IP address:" --> "Specify an IP address:" и попълнете внимателно полетата: "IP address" и "Subnet mask" от последната страница (Приложение 1) на вашия договор даден Ви от нашите служители при включването Ви към мрежата на Перник-ЛАН:


Windows 98 settings

След това изберете "Gateway" и попълнете полетo "New gateway" и натиснете бутона "Add":


Windows 98 settings

След това изберете "DNS Configuration" -> "Enable DNS" и попълнете полетата "Host:" и "DNS Server search order" и натиснете бутона "Add":


Windows 98 settings

Уверете се, че сте въвели правилно всички данни (при сбъркано дори само едно число няма да имате достъп до Интернет) и натиснете ОК.