Начало → Помощ → Настройки за Vista


Ако Старт Менюто Ви е настроено да бъде в класическия вид, въвеждането на настройките за Windows Vista става по същия начин както на Windows XP.


Първата и най-важна стъпка при конфигурирането на мрежата е да инсталирате коректно всички драйвери необходими за работата на вашата мрежова карта (препоръчваме ви да използвате мрежови карти 10/100Mbps с чипсет Realtek).


След това натиснете "Start" и от менюто изберете "Control Panel":


Windows Vista Settings

Кликате веднъж на "Network and Internet":


Windows Vista Settings

След това най-горе изберете "Network and Sharing Center:"


Windows Vista Settings

От менюто в ляво изберете "Manage network connections:"


Windows Vista Settings

Ще се отвори нов прозорец - "Network connections". Натиснете с десния бутон на мишката върху "Local Area Connection" и от появилото се меню изберете "Properties":


Windows Vista Settings

Ще се отвори прозорец - "Local Area Connection Properties". От списъка изберете "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" и натиснете "Properties":


Windows Vista Settings

Изберете "Use the following IP address:" и "Use the following DNS server addresses:" и попълнете внимателно полетата: "IP address", "Subnet mask", "Default gateway", "Primary DNS server" и "Alternate DNS server" от последната страница (Приложение 1) на вашия договор, даден Ви от нашите служители при включването Ви към мрежата на Перник-ЛАН:


Windows Vista Settings

Уверете се, че сте въвели правилно всички данни (при сбъркано дори само едно число няма да имате достъп до Интернет) и натиснете ОК. След което можете да затворите всички прозорци отворени преди това.